Jeg er Entreprenør, Forfatter og Kunstner, i tillegg jobber jeg som Yoga, Meditasjon og Mindfullness instruktør og tilbyr private coachingtimer hvor jeg benytter meg av tarotkort for å tyde din fortid, nåtid og fremtid. 

Jeg har troa på at Yoga og Meditasjon er en del av løsningen for å forbedre samfunnet vi lever i - og jeg jobber aktivt for å hjelpe med å integrere det i andres liv! Selv begynte jeg å praktisere Yoga for over 9 år siden, og det var med på å forandre mitt perspektiv og syn på livet.  
Det var også med på å lage meg til ett mere balansert, intuitivt, kjærlighetsfult, sympatisk, selvsikkert og avrundet menneske, og denne livs-reisen har gitt meg mange kraftfulle verktøy som jeg nå ønsker å lære videre med andre.  

Yoga og Meditasjon har på mange måter reddet livet mitt, og jeg håper at jeg kan inspirere og motivere andre ved å dele min historie mm. 


Jeg har de seneste årene tatt flere ulike instruktør utdannelser, min siste utdannelse tok jeg hos The Shala Academy i Oslo.
Jeg fullførte da en 200 timers Hatha og Yin instuktør utdannelse, parallelt med en ettårig Meditason og Mindfullness instruktør utdannelse.
Jeg brenner, ånder og lever for faget, og jeg ønsker å få flere til å åpne øynene for alle de psykiske og fysiske helsefordelene med Yoga og Meditasjon. 

Inne på denne siden kan du både lese om hva Yogart tilbyr av tjenester til Bedrifter og Institusjoner, du kan bestille en privat konsultasjon eller tarot-reading, du kan lese min personlige blogg hvor jeg deler tanker og refleksjoner om emnet og om livet generelt, du kan melde deg opp til lanserte kurs eller delta på online yogatimer med meg som instruktør. 

Namaste, Sanne. 

Hei ! 
Jeg heter Sanne og er Gründer av Yogart.

01

Om organisasjonen og bedriften

YOGART


Vår visjon er å hjelpe til med å integrere yoga, meditasjon og mindfullness i livene til den enkelte for å forbedre de fysiske, mentale og spirituelle aspekter av livet demmes.

Vi tilbyr Yoga, Meditasjon og Mindfullness klasser, kurs og workshops for både privatpersoner, grupper, bedrifter og institusjoner. 

Alle våre instruktører er sertifiserte og svært dyktige  og profesjonelle. Vi har flere vellykkende gjennomførte og pågående samarbeid. 

Vårt mål er å få integrert Yoga i læreplanen og i skolesystemet, da som ett forebyggende tiltak mot mobbing, depresjon og selvmord. 

Vi tror at ved å gi den enkelte kraftfulle verktøy for å mestre livets utfordringer, så kan vi være med på å forbedre den fysiske og psykiske helsen til hver enkelt individ, men også være med på å forandre og forbedre verdens-samfunnet.

Alle økonomiske bidrag organisasjonen får fra medlemmer - går til prosjektutviklingen av dette.  


Online Yoga

Vi tilbyr for en periode gratis Online yogatimer. Slik at du kan teste oss ut helt kostnadsfritt !

Vi har ukentlige timer med Hatha,Yin og Vinjasa yoga, hvor hver time har ulikt tema og intensjon. Sjekk hvordan timer vi har nå, ved å følge linken under

For å delta i timene så registrerer du deg enkelt inne i YOGO, det er ett intuitivt og enkelt bookingsystem som gir deg tilgang til live-timene. 


YOGA FOR INSTITUSJON

Veien mot å få en bedre helse, både fysisk og psykisk - handler om å bli bevist på sine egne handlingsmønstre, lære å akseptere seg selv, og bestemme seg for å ta vare på seg selv.
Yoga er ett fantastisk verktøy når du jobber med selvrealisering.

Innen positiv psykologi vektlegges betydningen av å styrke individets ressurser, i tillegg til å
redusere lidelse og symptomtrykk, i psykologisk behandling.
Yogart har stor tro på at det er en sammenheng mellom yoga og livskvalitet. Overordnet
tenkes yogapraksis å kunne styrke individets psykologiske ressurser, ved å være et verktøy
for bedret selvregulering i møte med stress, affektbevissthet, emosjonsregulering og
tilstedeværelse. 

Yoga er veien mot en bedre helse !  

Yoga for Behandlingshjem og omsorgshjem. 

FINN TROEN PÅ DEG SEG

Yoga, meditasjon og mindfullness er kraftfulle verktøy som får en til å være mere rustet i livet. 
Yogart tilbyr skreddersydde workshop og kurs for brukere som bor på omsorgshjem eller behandlingshjem. 

Yoga i og etter Fengsel, 

skap en bedre fremtid.

TA BEDRE LIVSVALG

Yoga vekker en innsikt om egen adferd og gir en dypere forståelse for hvordan ens egen handlinger påvirker andre. Man lærer å stå i situasjoner som er krevende, bruke pust for å regulere seg, tørre å være sårbar, og lære å kjenne seg selv. 

Yoga for Rus og Psykiatri-tjenesten. Bli bevist rusfri.

OVERVINN AVHENGIGHET

Avhengighet kommer i mange former, og berørte kan føle maktesløshet og tap av kontroll. Yoga kan hjelpe til med å ta tilbake kontrollen over eget liv på en positiv måte.

YOGA FOR BEDRIFT


For å yte optimalt på arbeid, så trenger man å ha det bra i og med seg selv. Kropp og sinn henger sammen - å ved å tilby dine ansatte helhetlig yoga på kontoret, så forebygger man stress og muskelsmerter - øker trivselen for de ansatte, får ett bedre arbeidsmijø og mindre sykefravær.
Ta bedriften til nye høyder - ved å innføre yoga på kontoret!

Kunsten med å skape en bra arbeidsplass

Skap ett bedre Arbeidsmiljø


Yoga, meditasjon og mindfullness er utmerkede verktøy å bruke for å forbedre arbeidsmiljøet i bedriften din. Det skaper samhold mellom de ansatte og bidrar til en mindre stressende atmosfære og mer trivsel.Få bedriften til å vokse


Ved å gi dine ansatte verdifulle verktøy som kan fremme deres fysiske og psykiske helse, så minsker det fraværet og øker kapasiteten. Noe som vil avspeiles i bedriftens vekst!Lag en Ergonimisk arbeidsplass


En ergonomisk arbeidsplass er designet på en måte som tar hensyn til de ulike behovene til hver enkelt person. 
Vi mennesker er ikke designet til å være stillesittende, vi er skapt for bevegelse. Yoga på arbeidsplassen er ett tiltak som reduserer risikoen for arbeidsrelaterte plager. 


 
 
 
 
 
Yoga for bedrift
Yoga for institusjon
Online Yoga
Custom kunst
Påmelding webinar